20220315 110118d

Mesec žensk

Ženske v podjetju Gabrijel Aluminium predstavljajo pomemben delež zaposlenih in sicer 40 odstotkov. Prizadevamo si za nadaljnje zaposlovanje žensk, s čimer gradimo kulturo enakosti, ravnovesja, raznolikosti in harmonije. Zagotavljamo jim izobraževalno okolje in možnosti za karierni razvoj.

Danes vam predstavljamo našo kolegico Vesno Podgorac. V Gabrijel Aluminiju je zaposlena od leta 2010. Njeno prvotno delovno mesto je bila proizvodna delavka, nato je postala upravljalec stroja, nadzornica kakovosti, danes pa dela kot nadzornica in koordinatorka dela. Na Vesno se zelo zanašamo in želimo izpostaviti njeno iznajdljivost in zanesljivost. Podala je veliko odličnih idej za izboljšanje številnih delovnih mest, ki so bile tudi uresničene.

Razmere žal niso povsod enake, še posebej na nekaterih območjih sveta se ženske in matere soočajo z neustreznimi okoliščinami. Bodimo enotni v solidarnosti in podpri vse prizadete.

Evropski sklad za regionalni razvoj