Strokovnost, izkušnje in odgovornost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost.

V podjetju GABRIJEL ALUMINIUM, d. o. o., se zavedamo, da so ljudje naše največje bogastvo in vir uspeha.

Uspešno poslovanje v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem mednarodnem okolju lahko zagotavljajo le strokovni, motivirani in prilagodljivi zaposleni, ki so sposobni sprejemati nenehne izzive na globalnem trgu.

Poslovno kulturo gradimo na medsebojnem zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost.

V svoje vrste vabimo sposobne in odgovorne ljudi z znanjem na področju strojništva in kemije ter z željo po dodatnem izpopolnjevanju.

Skupaj z nami boste lahko v rastočem in spodbudnem delovnem okolju izkazali svoje potenciale in podjetnost ter se ob uresničevanju skupnih ciljev strokovno in osebno razvijali.

e-pošta: info@gabrijel.com

Odprta delovna mesta:

Odprto delovno mesto_Vzdrževalec_5.1.22

Odprto delovno mesto_Tehnolog v razvoju MO_4.1.22

Odprto delovno mesto_Vodja nabave_07.12.21

Odprto delovno mesto_Posluževalec strojev_01.12.21

Odprto delovno mesto_Upravljalec čistilne naprave

Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost

Delovno mesto: VZDRŽEVALEC

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– izvajanje kontrole in preventivno vzdrževanje strojev, naprav in opreme po planu
– popravila strojev, naprav in opreme
– vzdrževanje celotnega podjetja in okolice
– vzdrževanje klima naprave, kotlarne, kompresorske postaje
– interveniranje v primeru zastojev
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– zagotavljanje kvalitetnega in učinkovitega vzdrževanja strojev in opreme za čim daljšo njihovo življenjsko dobo.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.
Izpostavljamo najpomembnejše:

– zaposlitev za določen čas 6 mesecev s poskusno dobo v uvajalnem obdobju, z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja,
– zaposlitev za polni delovni čas, večizmenska razporeditev dela,
– interni prenos kompetenc,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– dobre in sproščene delovne odnose v urejenem in spodbudnem delovnem okolju,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge finančne in nematerialne bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Pričakujemo:
– stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: najmanj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri
– zaželeno 1 leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu v industrijskem okolju.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– zaželeno znanje varjenja alumunija, inox, titan, pvc
– natančnost pri delu
– izpit za viličarja
– izpit B kategorije vozniškega dovoljenja
– zaželeno poznavanje mehatronike
– zaželeno opravljen tečaj vzdrževalca
– osnovno poznavanje zahtev ISO standarda (ISO/TS 16949, ISO 9001 in ISO 14001).

Vabimo vas, da prijave pošljete do 23.01.2022 na e-mail info@gabrijel.com s pripisom »prijava: Vzdrževalec«, weba ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: TEHNOLOG V RAZVOJU MEHANSKE OBDELAVE m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– izdelava in revidiranje normativov v proizvodnji za posamezna delovna mesta in operacije
– predpriprava podatkov za izdelavo tehnološke dokumentacije (navodila za delo, proizvodni načrti, kontrolne karte,…)
– korektivno in preventivno odpravljanje težav v posameznih proizvodnih procesih
– načrtovanje in izdelava vpenjalnih priprav in drugih pripomočkov za potrebe razvoja in proizvodnje
– izdelava testiranj in vzorčnih obdelovancev do serijske proizvodnje
– odpravljanje napak pri zagonu proizvodnje
– pomoč pri odpravljanju napak v proizvodnji
– priprava delovnih procesov pred prenosom projektov v proizvodnjo
– usposabljanje proizvodnih tehnologov, nastavljalcev, kontrolorjev in delavcev ter vzdrževanja o proizvodu in opremi
– skrb za izdelavo nabavnih nalogov nadrejenemu za materiale potrebne za delo v razvoju
– pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti
– poročanje nadrejenemu o nepravilnostih in malomarnem ravnanju z opremo
– pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti,
– lastno izobraževanje za potrebe razvoja
– druga dela po navodilu nadrejenega

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– zagotoviti nemoteno obratovanje razvojnih in proizvodnih procesov, podpora projektnemu vodji in vodji razvoja MO.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:

 zaposlitev za nedoločen čas,
 poskusno delo 6 mesecev,
 zaposlitev za polni delovni čas, enoizmenska razporeditev dela (po potrebi, v primeru večjega števila projektov, dvo-izmenska),
 interni prenos kompetenc,
 redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
 13-to plačo ob koncu leta,
 dobre in sproščene delovne odnose v urejenem in spodbudnem delovnem okolju,
 visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
 dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
 obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
 druge finančne in nematerialne bonitete,
 spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Pričakujemo:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– poznavanje potreb in procesov proizvodnje
– poznavanje tehnologije anodiziranja in obdelave kovin
– dobro poznavanje zmogljivosti eloksirne linije in z njo povezane opreme ali
– dobro poznavanje CNC in ostalih strojev, njihovih specifik
– dobro poznavanje obdelav kot so(peskanje, brušenj, tisk in drugo)
– poznavanje 5S, PDCA, PFMEA in drugo
– natančnost pri delu
– komunikacijske veščine
– timske veščine
– kreativnost in inovativnost pri delu
– zadovoljivo znanje angleškega jezika
– dobro poznavanje programa Microsoft Office™
– dobro poznavanja CAD/CAM opreme
– poznavanje ISO/IATF standarda
– vozniški izpit B-kategorije.

Vabimo vas, da prijave pošljete do 23.01.2022 na e-mail info@gabrijel.com s pripisom »prijava: Tehnolog v razvoju MO«, weba ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: VODJA NABAVE m/ž

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– uspešno strateško vodenje procesa nabave skladno s cilji in OP.

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
 strateško vodenje procesa nabave
 oblikovanje, razvoj, usklajevanje in implementacija nabavnih strategij, skladno s cilji družbe in planom prodaje
 izbor dobaviteljev, pogajanja za dosego najugodnejših komercialnih pogojev in priprava pogodb, spremljanje izvajanja dogovorjenih pogodb in načrta dobav, sklepanje mednarodnih pogodb
 določanje nabavne politike in definiranje nabavnih procesov za posamezna nabavna področja z namenom optimizacije stroškov, kakovosti in storitev
 upravljanje odnosov z izbranimi dobavitelji z namenom zagotavljanja najoptimalnejših pogojev
 spremljanje in analiziranje cenovnih trendov, podajanje predlogov za ustrezno količino in časovni okvir dobav
 priprava načrtov in poročil
 priprava kalkulacij
 sodelovanje in koordiniranje aktivnosti z ostalimi oddelki
 druga dela kot izhajajo iz opisa delovnega mesta in usmeritev poslovodstva.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.
Izpostavljamo najpomembnejše:
 možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju
 urejeno in spodbudno delovno okolje
 visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov
 interni prenos kompetenc
 dobre in sproščene delovne odnose
 spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja
 zaposlitev za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo 6 mesecev, z željo in ciljem dolgoročnega sodelovanja za nedoločen čas
 13-to plačo ob koncu poslovno uspešnega leta, druge materialne in nematerialne spodbude …

Pričakovanja:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. (ali višja) stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
 poznavanje potreb in procesov proizvodnje
 komunikacijske pogajalske sposobnosti
 zaželene delovne izkušnje vsaj 5 let v industrijskem okolju, prednost so pridobljene izkušnje v avtomobilski industriji
 aktivno znanje angleškega jezika
 dobro poznavanje programa Microsoft Office™
 poznavanje zahtev ISO standarda (ISO/TS 16949, ISO 9001 in ISO 14001)

Vabimo Vas, da ponudbe posredujete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom “prijava na delovno mesto »Vodja nabave m/ž« ” ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Delovno mesto: POSLUŽEVALEC STROJEV m/ž

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– ustrezna kvaliteta in količina obdelanih kosov.

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– posluževanje strojev in naprav
– dosledno preverjanje kakovosti svojega dela in ukrepanje ob odstopanjih
– vizualna kontrola in numerična meritev polizdelkov in izdelkov skladno z navodili
– skrb za red in čistočo delovnega mesta in opreme
– skrb za pravilno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
– pravilno in dosledno poročanje opravljenega dela v informacijski sistem
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.
Izpostavljamo najpomembnejše:
 možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
 redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
 zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v treh izmenah,
 zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas,
 poskusno delo 3 mesece,
 13-to plačo ob koncu leta,
 dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
 dobre in sproščene delovne odnose,
 interni prenos kompetenc,
 visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
 urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
 obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
 druge bonitete,
 spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: II., III., IV. (ali višja) stopnja izobrazbe

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– natančnost pri delu
– komunikacijske veščine
– ročne spretnosti
– urejenost, natančnost, samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
– zaželene delovne izkušnje vsaj 12 mesecev v proizvodnem okolju.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom “prijava na delovno mesto »Posluževalec strojev m/ž« ” ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Delovno mesto: UPRAVLJALEC ČISTILNE NAPRAVE

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– nemoteno, učinkovito delovanje čistilne naprave.

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– upravljanje čistilne naprave v skladu s predpisi, navodili in poslovnikom ČN
– pravilno označevanje kemikalij in odpadkov ter dnevnika ČN, v skladu z navodili in predpisi
– stalna kontrola odpadne vode (pH, temperatura, koncentracija sulfatov)
– kontrola parametrov kopeli, zapisi izmerjenih vrednosti in korekcija v primeru odstopanj
– čiščenje in priprava kadi skladno z navodili
– priprava reagentov (označevanje, čiščenje, priprava barve, tehtanje…)
– spremljanje kopeli (čistost, pH, T, pretok…) in korekcija v primeru odstopanj
– skrb za pravilno delovanje in vzdrževanje anodizirnih linij (črpalke, orodje, pH sonde, ventili, filtrirni sistemi…)
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.
Izpostavljamo najpomembnejše:
 redno in konkurenčno plačilo
 13-to plačo ob koncu leta
 dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo
 dobre in sproščene delovne odnose
 visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov
 urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori
 obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja
 druge finančne in nematerialne bonitete
 spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja
 zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v treh izmenah
 zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas
 poskusno delo 3 mesece
 interni prenos kompetenc
 redno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje.

Pričakujemo
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: V., IV. ali III. stopnja kemične, papirniške ali druge ustrezne tehnične smeri.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– timsko naravnana osebnost
– delo s PC na osnovni ravni
– natančnost pri delu
– urejenost, natančnost, odgovornost, strokovnost in samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
– zaželene delovne izkušnje v proizvodnem okolju, lahko pa ste tudi začetnik.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom “prijava na delovno mesto »Upravljalec čistilne naprave m/ž«”.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Evropski sklad za regionalni razvoj