Strokovnost, izkušnje in odgovornost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost.

V podjetju GABRIJEL ALUMINIUM, d. o. o., se zavedamo, da so ljudje naše največje bogastvo in vir uspeha.

Uspešno poslovanje v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem mednarodnem okolju lahko zagotavljajo le strokovni, motivirani in prilagodljivi zaposleni, ki so sposobni sprejemati nenehne izzive na globalnem trgu.

Poslovno kulturo gradimo na medsebojnem zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost.

V svoje vrste vabimo sposobne in odgovorne ljudi z znanjem na področju strojništva in kemije ter z željo po dodatnem izpopolnjevanju.

Skupaj z nami boste lahko v rastočem in spodbudnem delovnem okolju izkazali svoje potenciale in podjetnost ter se ob uresničevanju skupnih ciljev strokovno in osebno razvijali.

e-pošta: kadri@gabrijel.com

Odprta delovna mesta:

Odprto delovno mesto_Sodelavec v nabavi_apr23

Odprto delovno mesto_Tehnolog MO_mar23

Odprto delovno mesto_Kontrolor kakovosti_maj23

Odprto delovno mesto_Posluževalec strojev_maj23

Odprto delovno mesto_Upravljalec čistilne naprave_maj 2023

Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost

Delovno mesto: SODELAVEC V NABAVI m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– vzpostavitev oz. delovanje skladno s sistemom pravočasnih dobav vseh potrebnih materialov/storitev za potrebe delovnega procesa, skladno s potrebami plana nabave,
– priprava povpraševanj in iskanje novih dobaviteljev za vse vrste nabavnih artiklov, repromateriala in storitev,
– priprava, pošiljanje naročil, spremljanje in vnos potrditev v informacijski sistem,
– pogajanja o količinah, rokih, cenah in dobavah,
– spremljanje izpolnjevanja nabavnih pogojev s strani dobaviteljev in ukrepanje ob odstopanjih,
– sodelovanje z drugimi oddelki glede dobav naročenih artiklov ali storitev,
– sodelovanje pri reševanju reklamacij,
– vnos novih artiklov v sistem in vseh potrebnih podatkov v vezi z nabavo,
– pridobivanje in pregled ponudb, analiza in priprava predlogov za izbiro dobavitelja,
– raziskava trga in iskanje ekvivalentnega potrošnega in repro materiala/alternativnih dobaviteljev z namenom optimizacije cen in obvladovanja in tveganj v nabavnem procesu,
– prevzemi dobav v informacijski sistem in zapiranje naročil,
– sodelovanje pri inventuri materiala, blaga in izdelkov,
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– učinkovita, nemotena oskrba procesov v podjetju, pravočasno in po konkurenčnih cenah.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju
s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
– zaposlitev za polni delovni čas,
– zaposlitev za določen čas z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja in podaljšanja v nedoločen čas,
– poskusno delo do 6 mesecev,
– interni prenos kompetenc,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– dobre in sproščene delovne odnose v urejenem in spodbudnem delovnem okolju,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– interni prenos kompetenc,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge finančne in nematerialne bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Pričakovanja:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične, ekonomske ali druge smeri.

Zaželeno najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področja nabavnih procesov v proizvodnih dejavnostih.

Dodatna in posebna znanja, osebnostne lastnosti in sposobnosti:
– poznavanje potreb in procesov proizvodnje
– komunikacijske veščine in pogajalske sposobnosti
– aktivno znanje angleškega jezika
– strokoven, organiziran in sistematičen način dela
– natančnost, odgovornost, samostojnost, proaktivnost
– fleksibinost in sposobnost večopravilnosti
– pripravljenost za službena potovanja
– dobro poznavanje programa Microsoft Office™
– vozniški izpit B kategorije
– poznavanje IS GoSoft je prednost.

Vabimo Vas, da prijave pošljete v e-obliki na kadri@gabrijel.com, weba ali portala s pripisom »prijava: Sodelavec/ka v nabavi m/ž« .

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: TEHNOLOG V RAZVOJU MEHANSKE OBDELAVE m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– izdelava in revidiranje normativov v proizvodnji za posamezna delovna mesta in operacije
– predpriprava podatkov za izdelavo tehnološke dokumentacije (navodila za delo, proizvodni načrti, kontrolne karte,…)
– korektivno in preventivno odpravljanje težav v posameznih proizvodnih procesih
– načrtovanje in izdelava vpenjalnih priprav in drugih pripomočkov za potrebe razvoja in proizvodnje
– izdelava testiranj in vzorčnih obdelovancev do serijske proizvodnje
– odpravljanje napak pri zagonu proizvodnje
– pomoč pri odpravljanju napak v proizvodnji
– priprava delovnih procesov pred prenosom projektov v proizvodnjo
– usposabljanje proizvodnih tehnologov, nastavljalcev, kontrolorjev in delavcev ter vzdrževanja o proizvodu in opremi
– skrb za izdelavo nabavnih nalogov nadrejenemu za materiale potrebne za delo v razvoju
– pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti
– poročanje nadrejenemu o nepravilnostih in malomarnem ravnanju z opremo
– pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti,
– lastno izobraževanje za potrebe razvoja
– druga dela po navodilu nadrejenega

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– zagotoviti nemoteno obratovanje razvojnih in proizvodnih procesov, podpora projektnemu vodji in vodji razvoja MO.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.
Izpostavljamo najpomembnejše:

– zaposlitev za nedoločen čas,
– poskusno delo 6 mesecev,
– zaposlitev za polni delovni čas, enoizmenska razporeditev dela (po potrebi, v primeru večjega števila projektov, dvo-izmenska),
– interni prenos kompetenc,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– dobre in sproščene delovne odnose v urejenem in spodbudnem delovnem okolju,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge finančne in nematerialne bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Pričakujemo:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– poznavanje potreb in procesov proizvodnje
– dobro poznavanje CNC in ostalih strojev, njihovih specifik
– dobro poznavanje obdelav kot so(peskanje, brušenj, tisk in drugo)
– poznavanje 5S, PDCA, PFMEA in drugo
– natančnost pri delu
– komunikacijske veščine
– timske veščine
– kreativnost in inovativnost pri delu
– zadovoljivo znanje angleškega jezika
– dobro poznavanje programa Microsoft Office™
– dobro poznavanja CAD/CAM opreme
– poznavanje ISO/IATF standarda
– vozniški izpit B-kategorije.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail kadri@gabrijel.com s pripisom »prijava: Tehnolog v razvoju MO«, weba ali portala.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na kadri@gabrijel.com.

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: KONTROLOR KAKOVOSTI m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– izvajanje meritev na 3D koordinatnem merilnem stroju (ni pogoj, je pa prednost)
– izvajanje meritev skladno z predpisi,
– kontrola kakovosti vhodnih materialov,
– kontrola kakovosti vhodnih polizdelkov,
– kontrola kakovosti izdelkov v proizvodnem procesu,
– kontrola kakovosti končanih izdelkov in polizdelkov,
– kontrola izdelka ob zagonu procesov,
– kontrola in sproščanje ob nastavitvi procesa,
– sprememba statusa izdelkov in materialov,
– izdelava katalogov napak izdelkov in polizdelkov,
– usposabljanje zaposlenih na področju kontrole izdelkov,
– dnevno spremljanje in beleženje neskladnosti v proizvodnji,
– kontrola kakovosti in obravnavanje stanja izločenih materialov in izdelkov,
– ocenjevanje točnosti in stabilnosti proizvodnih procesov,
– obvladovanje merilne in kontrolne opreme,
– poročanje o ugotovljenih neskladnostih,
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– kvaliteten in učinkovit nadzor proizvodnih procesov, materialov in izdelkov.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
– možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v izmenah,
– zaposlitev s poskusno dobo ter z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja in podaljšanja v nedoločen čas,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– dobre in sproščene delovne odnose,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge finančne in nematerialne bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Pričakujemo:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: V. ali IV. stopnja izobrazbe strojne ali druge primerne smeri.

Zaželeno 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– računalniška znanja (programski paket MS Office),
– poznavanje merilnih metod,
– poznavanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ter metode IATF 16949:2016, VDA 6.3, VDA 6.5, MSA, SPC (ni pogoj, je pa zaželeno)
– natančnost, vestnost, organiziranost,
– vozniški izpit B kategorije.

Vabimo Vas, da prijave pošljete v e-obliki na kadri@gabrijel.com, weba ali portala s pripisom »prijava: Kontrolor kakovosti m/ž«

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: POSLUŽEVALEC STROJEV m/ž

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– ustrezna kvaliteta in količina obdelanih kosov.

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– posluževanje strojev in naprav
– dosledno preverjanje kakovosti svojega dela in ukrepanje ob odstopanjih
– vizualna kontrola in numerična meritev polizdelkov in izdelkov skladno z navodili
– skrb za red in čistočo delovnega mesta in opreme
– skrb za pravilno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
– pravilno in dosledno poročanje opravljenega dela v informacijski sistem
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
– možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v izmenah,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– zaposlitev s poskusno dobo ter z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– dobre in sproščene delovne odnose,
– interni prenos kompetenc,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: II., III., IV. (ali višja) stopnja izobrazbe

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– natančnost pri delu
– ročne spretnosti
– urejenost, natančnost, samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
– zaželene delovne izkušnje v proizvodnem okolju.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail kadri@gabrijel.com s pripisom “prijava na delovno mesto »Posluževalec strojev m/ž« ” ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na kadri@gabrijel.com.

Delovno mesto: UPRAVLJALEC ČISTILNE NAPRAVE

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– nemoteno, učinkovito delovanje čistilne naprave.

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– upravljanje čistilne naprave v skladu s predpisi, navodili in poslovnikom ČN
– pravilno označevanje kemikalij in odpadkov ter dnevnika ČN, v skladu z navodili in predpisi
– stalna kontrola odpadne vode (pH, temperatura, koncentracija sulfatov)
– kontrola parametrov kopeli, zapisi izmerjenih vrednosti in korekcija v primeru odstopanj
– čiščenje in priprava kadi skladno z navodili
– priprava reagentov (označevanje, čiščenje, priprava barve, tehtanje…)
– spremljanje kopeli (čistost, pH, T, pretok…) in korekcija v primeru odstopanj
– skrb za pravilno delovanje in vzdrževanje anodizirnih linij (črpalke, orodje, pH sonde, ventili, filtrirni sistemi…)
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
– možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v izmenah,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– zaposlitev s poskusno dobo ter z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– dobre in sproščene delovne odnose,
– interni prenos kompetenc,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: II., III., IV. (ali višja) stopnja izobrazbe

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– natančnost pri delu
– ročne spretnosti
– urejenost, natančnost, samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
– zaželene delovne izkušnje v proizvodnem okolju.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail kadri@gabrijel.com s pripisom “prijava na delovno mesto »Upravljalec čistilne naprave m/ž« ” ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na kadri@gabrijel.com.

Evropski sklad za regionalni razvoj