Strokovnost, izkušnje in odgovornost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost

V podjetju GABRIJEL ALUMINIUM, d. o. o., se zavedamo, da so ljudje naše največje bogastvo in vir uspeha.

Uspešno poslovanje v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem mednarodnem okolju lahko zagotavljajo le strokovni, motivirani in prilagodljivi zaposleni, ki so sposobni sprejemati nenehne izzive na globalnem trgu.

Poslovno kulturo gradimo na medsebojnem zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost.

V svoje vrste vabimo sposobne in odgovorne ljudi z znanjem na področju strojništva in kemije ter z željo po dodatnem izpopolnjevanju.

Skupaj z nami boste lahko v rastočem in spodbudnem delovnem okolju izkazali svoje potenciale in podjetnost ter se ob uresničevanju skupnih ciljev strokovno in osebno razvijali.

e-pošta: kadri@gabrijel.com

Odprta delovna mesta:

Odprto delovno mesto_Področni vodja prodaje_nov23

Odprto delovno mesto_Posluževalec strojev_nov23

Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost

Delovno mesto: PODROČNI VODJA PRODAJE m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:

– iskanje novih potencialnih kupcev
– izdelava in spremljanje baze potencialnih kupcev
– Izdelava raziskav in analiz trgov
– komunikacija z rednimi kupci glede prodaje in novih projektov
– skrb za zadovoljevanje kupčevih zahtev in potreb ter ukrepanje v primeru odstopanj
– zbiranje informacij pri povpraševanjih
– izdelava ponudb
– priprava, usklajevanje in urejanje pogodb s kupci
– pridobivanje naročil s strani kupcev
– urejanje cenikov
– uporaba informacijskega sistema, vnos in spremljanje podatkov (napovedi, naročila, odpoklici, potrditve naročil, …)
– izdelava in pošiljanje računov
– komuniciranje pri reševanju reklamacij kupcev
– aktivno iskanje in prepoznavanje novih poslovnih priložnosti
– samostojni skrbnik kupcev
– skrb za marketinško podporo- podajanje vsebin preko novodobnih in inovativnih kanalov
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:

– zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 6-ih mesecev,
– zaposlitev za polni delovni čas, enoizmenska razporeditev dela,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– redno in konkurenčno plačilo,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– dobre in sproščene delovne odnose v urejenem in spodbudnem delovnem okolju,
– interni prenos kompetenc,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge finančne in nematerialne bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Pričakovanja:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. ali V. stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:

– dobro poznavanje procesov proizvodnje in tehnoloških zmogljivosti
– poznavanje kapacitet
– sposobnost projektnega vodenja
– aktivno znanje angleškega in nemškega jezika
– dobro poznavanje programa Microsoft Office™
– poznavanje informacijskega sistema
– komunikacijske veščine
– pogajalske sposobnosti
– spodobnost hitrega iskanja rešitev
– poznavanje zahtev ISO standarda (IATF16949, ISO 9001 in ISO 14001).

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail kadri@gabrijel.com s pripisom »prijava: Področni vodja prodaje«, weba ali portala.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na kadri@gabrijel.com.

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: POSLUŽEVALEC STROJEV m/ž

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– posluževanje strojev in naprav
– dosledno preverjanje kakovosti svojega dela in ukrepanje ob odstopanjih
– vizualna kontrola in numerična meritev polizdelkov in izdelkov skladno z navodili
– skrb za red in čistočo delovnega mesta in opreme
– skrb za pravilno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
– pravilno in dosledno poročanje opravljenega dela v informacijski sistem
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v izmenah,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– zaposlitev s poskusno dobo ter z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– dobre in sproščene delovne odnose,
– interni prenos kompetenc,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: II., III., IV. (ali višja) stopnja izobrazbe

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– natančnost pri delu
– ročne spretnosti
– zanesljivost, urejenost, natančnost, samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
– zaželene delovne izkušnje v proizvodnem okolju.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail kadri@gabrijel.com s pripisom “prijava na delovno mesto »Posluževalec strojev m/ž« ” ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na kadri@gabrijel.com.

Evropski sklad za regionalni razvoj