Strokovnost, izkušnje in odgovornost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost.

V podjetju GABRIJEL ALUMINIUM, d. o. o., se zavedamo, da so ljudje naše največje bogastvo in vir uspeha.

Uspešno poslovanje v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem mednarodnem okolju lahko zagotavljajo le strokovni, motivirani in prilagodljivi zaposleni, ki so sposobni sprejemati nenehne izzive na globalnem trgu.

Poslovno kulturo gradimo na medsebojnem zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost.

V svoje vrste vabimo sposobne in odgovorne ljudi z znanjem na področju strojništva in kemije ter z željo po dodatnem izpopolnjevanju.

Skupaj z nami boste lahko v rastočem in spodbudnem delovnem okolju izkazali svoje potenciale in podjetnost ter se ob uresničevanju skupnih ciljev strokovno in osebno razvijali.

e-pošta: kadri@gabrijel.com

Odprta delovna mesta:

Odprto delovno mesto_Posluževalec strojev_maj2022

Odprto delovno mesto_Tehnolog MO_maj2022

Odprto delovno mesto_Tehnolog v kontroli kakovosti_maj2022

Odprto delovno mesto_Inženir kakovosti za obvladovanje dobaviteljev_maj2022

Odprto delovno mesto_Kontrolor kakovosti_maj2022

Odprto delovno mesto_Skladiščnik_maj2022

Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost

Delovno mesto: INŽENIR KAKOVOSTI ZA OBVLADOVANJE DOBAVITELJEV m/ž

Opis ključnih del in nalog:
– izvajanje potencialnih analiz po VDA 6.3 pri potencialnih dobaviteljih
– izvajanje presoj procesa po VDA 6.3 pri obstoječih dobaviteljih
– sodelovanje pri pregledu tehnične dokumentacije novih izdelkov
– tesno sodelovanje z oddelkom nabave pri iskanju in uvajanju novih dobaviteljev
– vodenje APQP aktivnosti ter pregledovanje in potrjevanje PPAP dokumentacije
– sodelovanje pri ocenjevanju dobaviteljev
– spremljanje in razvoj dobaviteljev
– izdelava in podpora pri izdelavi oddelčnih in sistemskih dokumentov
– poročanje vodji o doseženih ciljih.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:

– delo na naprednih projektih,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega osebnega in kariernega razvoja,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v eni izmeni,
– zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo do 6 mesecev,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– dobre in sproščene delovne odnose,
– interni prenos kompetenc,
– urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge bonitete.

Pričakovanja, dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– vsaj VI. stopnja izobrazbe s področja strojništva ali podobnih tehničnih smeri
– izkušnje na področju kakovosti v avtomobilski industriji
– dobro poznavanje stebrov kakovosti (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
– poznavanje standardov ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, dobrodošlo tudi poznavanje ISO 14001
– opravljen tečaj za notranjega presojevalca IATF 16949 in VDA 6.3
– poznavanje tehnoloških postopkov in tehničnih risb
– poznavanje merilnih metod
– aktivno znanje angleškega jezika
– pripravljenost za službena potovanja
– poznavanje dela na računalniku s programi MS Office
– eno leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu
– vozniški izpit B kategorije.

Pričakovane osebnostne lastnosti:
– sposobnost presojanja in odločanja ter kritično in analitično razmišljanje
– natančnost, vestnost, organiziranost
– pisno in ustno komuniciranje ter sposobnost izražanja, timskega dela in organizacijske sposobnosti
– čut za odgovornost in proaktivnost ter pozitivna naravnanost.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom »prijava: Inženir kakovosti za obvladovanje dobaviteljev m/ž«, weba ali portala.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: KONTROLOR KAKOVOSTI m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– izvajanje meritev na 3D koordinatnem merilnem stroju (ni pogoj, je pa prednost)
– izvajanje meritev skladno z predpisi,
– kontrola kakovosti vhodnih materialov,
– kontrola kakovosti vhodnih polizdelkov,
– kontrola kakovosti izdelkov v proizvodnem procesu,
– kontrola kakovosti končanih izdelkov in polizdelkov,
– kontrola izdelka ob zagonu procesov,
– kontrola in sproščanje ob nastavitvi procesa,
– sprememba statusa izdelkov in materialov,
– izdelava katalogov napak izdelkov in polizdelkov,
– usposabljanje zaposlenih na področju kontrole izdelkov,
– dnevno spremljanje in beleženje neskladnosti v proizvodnji,
– kontrola kakovosti in obravnavanje stanja izločenih materialov in izdelkov,
– ocenjevanje točnosti in stabilnosti proizvodnih procesov,
– obvladovanje merilne in kontrolne opreme,
– poročanje o ugotovljenih neskladnostih,
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– kvaliteten in učinkovit nadzor proizvodnih procesov, materialov in izdelkov.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.


Izpostavljamo najpomembnejše:
– možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v praviloma treh izmenah,
– zaposlitev za določen čas 12 mesecev z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja in podaljšanja v nedoločen čas,
– poskusno delo do 6 mesecev,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– dobre in sproščene delovne odnose,
– interni prenos kompetenc,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: V. ali IV. stopnja izobrazbe strojne ali druge primerne smeri.

Zaželeno 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– računalniška znanja (programski paket MS Office),
– poznavanje merilnih metod,
– poznavanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ter metode IATF 16949:2016, VDA 6.3, VDA 6.5, MSA, SPC (ni pogoj, je pa zaželeno)
– natančnost, vestnost, organiziranost,
– vozniški izpit B kategorije.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom »prijava: Kontrolor kakovosti«, weba ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: POSLUŽEVALEC STROJEV m/ž

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– ustrezna kvaliteta in količina obdelanih kosov.

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– posluževanje strojev in naprav
– dosledno preverjanje kakovosti svojega dela in ukrepanje ob odstopanjih
– vizualna kontrola in numerična meritev polizdelkov in izdelkov skladno z navodili
– skrb za red in čistočo delovnega mesta in opreme
– skrb za pravilno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
– pravilno in dosledno poročanje opravljenega dela v informacijski sistem
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
 možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
 redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
 13-to plačo ob koncu leta,
 povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
 povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
 zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v treh izmenah,
 zaposlitev za določen čas z uvajalno dobo ter ciljem čimprejšnjega podaljšanja v nedoločen čas,
 dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
 dobre in sproščene delovne odnose,
 interni prenos kompetenc,
 visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
 urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
 obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
 druge bonitete,
 spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: II., III., IV. (ali višja) stopnja izobrazbe

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– natančnost pri delu
– komunikacijske veščine
– ročne spretnosti
– urejenost, natančnost, samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
– zaželene delovne izkušnje v proizvodnem okolju.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom “prijava na delovno mesto »Posluževalec strojev m/ž« ” ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Delovno mesto: TEHNOLOG V RAZVOJU MEHANSKE OBDELAVE m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– izdelava in revidiranje normativov v proizvodnji za posamezna delovna mesta in operacije
– predpriprava podatkov za izdelavo tehnološke dokumentacije (navodila za delo, proizvodni načrti, kontrolne karte,…)
– korektivno in preventivno odpravljanje težav v posameznih proizvodnih procesih
– načrtovanje in izdelava vpenjalnih priprav in drugih pripomočkov za potrebe razvoja in proizvodnje
– izdelava testiranj in vzorčnih obdelovancev do serijske proizvodnje
– odpravljanje napak pri zagonu proizvodnje
– pomoč pri odpravljanju napak v proizvodnji
– priprava delovnih procesov pred prenosom projektov v proizvodnjo
– usposabljanje proizvodnih tehnologov, nastavljalcev, kontrolorjev in delavcev ter vzdrževanja o proizvodu in opremi
– skrb za izdelavo nabavnih nalogov nadrejenemu za materiale potrebne za delo v razvoju
– pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti
– poročanje nadrejenemu o nepravilnostih in malomarnem ravnanju z opremo
– pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti,
– lastno izobraževanje za potrebe razvoja
– druga dela po navodilu nadrejenega

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– zagotoviti nemoteno obratovanje razvojnih in proizvodnih procesov, podpora projektnemu vodji in vodji razvoja MO.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:

 zaposlitev za nedoločen čas,
 poskusno delo 6 mesecev,
 zaposlitev za polni delovni čas, enoizmenska razporeditev dela (po potrebi, v primeru večjega števila projektov, dvo-izmenska),
 interni prenos kompetenc,
 redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
 13-to plačo ob koncu leta,
 povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
 povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
 dobre in sproščene delovne odnose v urejenem in spodbudnem delovnem okolju,
 visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
 dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
 obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
 druge finančne in nematerialne bonitete,
 spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Pričakujemo:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– poznavanje potreb in procesov proizvodnje
– poznavanje tehnologije anodiziranja in obdelave kovin
– dobro poznavanje zmogljivosti eloksirne linije in z njo povezane opreme ali
– dobro poznavanje CNC in ostalih strojev, njihovih specifik
– dobro poznavanje obdelav kot so(peskanje, brušenj, tisk in drugo)
– poznavanje 5S, PDCA, PFMEA in drugo
– natančnost pri delu
– komunikacijske veščine
– timske veščine
– kreativnost in inovativnost pri delu
– zadovoljivo znanje angleškega jezika
– dobro poznavanje programa Microsoft Office™
– dobro poznavanja CAD/CAM opreme
– poznavanje ISO/IATF standarda
– vozniški izpit B-kategorije.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom »prijava: Tehnolog v razvoju MO«, weba ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.
Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: TEHNOLOG KONTROLE KAKOVOSTI m/ž

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– Izdelava programov in delo na 3D koordinatnem merilnem stroju
– Načrtovanje kakovosti v fazi razvoja procesa izdelave izdelka
– Kontrola kakovosti končanih izdelkov in polizdelkov
– Usposabljanje zaposlenih na področju kontrole izdelkov
– Izdelava planov nadzora za področje kontrole kakovosti
– Sodelovanje s tehnologijo mehanske in površinske obdelave pri izdelavi generalnih planov nadzora
– Analiza kakovosti izdelkov in podajanje zahtevkov za ukrepe ob neskladjih
– Priprava in sodelovanje pri reševanju reklamacij kupcev
– Priprava in sodelovanje pri izdaji reklamacij dobaviteljem
– Pomoč pri presojah sistemov vodenja
– Obvladovanje merilne in kontrolne opreme
– Obravnava in analiza neskladnih proizvodov
– Sodelovanje pri procesu stalnih izboljšav
– Ocenjevanje točnosti in stabilnosti proizvodnih procesov
– Dela po smernicah standarda ISO 9001, ISO 14001 in IATF 16949
– Izvajanje notranjih presoj po programu presoj (presoje procesa, presoje izdelka)
– Analize stabilnosti procesa in ukrepanje ob odstopanjih
– Analize nekakovostnih izdelkov in izdajanje ukrepov
– Priprava, označevanje in skrb za mejne vzorce in kontrolne priprave
– Izvajanje meritev
– Druga dela po navodilu nadrejenega

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– kvaliteten in učinkovit sitem kontrole kakovosti.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
– možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
– redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
– zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v eni izmeni,
– zaposlitev za določen čas 12 mesecev z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja in podaljšanja v nedoločen čas,
– poskusno delo do 6 mesecev,
– 13-to plačo ob koncu leta,
– povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
– povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
– dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
– dobre in sproščene delovne odnose,
– interni prenos kompetenc,
– visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
– urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
– obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
– druge bonitete,
– spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo:
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri

Zaželeno 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu.

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– računalniška znanja (programski paket MS Office),
– poznavanje merilnih metod,
– poznavanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ter metode IATF
16949:2016, VDA 6.3, VDA 6.5, MSA, SPC
– natančnost, vestnost, organiziranost,
– vozniški izpit B kategorije.

Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom »prijava: Tehnolog kontrole kakovosti«, weba ali portala.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com.

Vabljeni k sodelovanju!

Delovno mesto: SKLADIŠČNIK m/ž

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
– nemoteno delovanje skladišča
– nemotena oskrba proizvodnje
– skrb za točnost zalog.

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
– prevzem in odpreme blaga
– označevanje prevzetih dobav in izdanih odprem
– količinska kontrola materiala v skladišču in medfaznih skladiščih
– priprave materiala za proizvodnjo
– upoštevanje pravilnika notranjega skladiščenja
– skrb red in čistočo skladišč
– skrb za varno delovno okolje
– skrb za ustrezno ravnanje v skladu s sistemom ravnanja z okoljem – sodelovanje s SSRO
– upoštevanje navodil nadrejenih
– opozarjanje na iztek materiala
– druga dela po navodilu nadrejenega.

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi bonitetami.

Izpostavljamo najpomembnejše:
 možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
 redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
 zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v izmenah,
 zaposlitev s poskusno dobo ter z željo in pričakovanjem dolgoročnega sodelovanja in podaljšanja v nedoločen čas,

 13-to plačo ob koncu leta,
 povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
 povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
 dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo,
 dobre in sproščene delovne odnose,
 interni prenos kompetenc,
 visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov,
 urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
 obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
 druge bonitete,
 spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo

Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: III., IV. V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
– osnovno poznavanje programa Microsoft Office™
– komunikativnost
– zaželen izpit za viličarja
– izpit B-kategorije
– osnovno znanje angleškega jezika
– ročne spretnosti
– urejenost, natančnost, samoiniciativnost,
– strokovnost, odgovornost, samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
– delovne izkušnje vsaj 6 mesecev v proizvodnem okolju.

Vabimo Vas, da prijave pošljete v e-obliki na kadri@gabrijel.com, weba ali portala s pripisom “prijava na delovno mesto »Skladiščnik«”.

Vabljeni k sodelovanju!

Evropski sklad za regionalni razvoj