Postati sinonim vrhunske kakovosti in inovativnosti na področju obdelave aluminijastih komponent

Kakovost je več kot certifikat, je naš način razmišljanja in delovanja

Dsc 5761

PREDANI KAKOVOSTI

Naš osnovni cilj je postati sinonim kakovosti na področju obdelave aluminija. Uresničevanje zahtev in pričakovanj strank je naša naloga, njihovo zadovoljstvo pa naše merilo uspešnosti na poti k osnovnemu cilju.

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo. Delovanje celotnega podjetja je podvrženo strogim standardom kakovosti po smernicah certifikatov ISO 9001:2015 in IATF 16949:2016. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje pričakovanj naših kupcev, dobavo brezhibnih izdelkov, razvoj naših zaposlenih, spodbujanje inovativnosti in odličnosti ter skrbno ravnanje z okoljem.

NAŠ IZDELEK MORA BITI ODLIČEN

Predanost zagotavljanju najvišje kakovosti z vsakokratno ponovljivostjo vseh lastnosti. V podjetju se poleg nenehnega razvoja novih pristopov redno izvaja vhodna kontrola materialov ter izhodna kontrola izdelkov, na podlagi katere izdamo merilno poročilo, s katerim je opremljen vsak naš izdan izdelek. S tem se lahko kupec sam prepriča o kakovosti dobljenega izdelka.

Zadovoljstvo in usposobljenost zaposlenih sta predpogoja za doseganje cilja in vzdrževanje dogovorjene ravni kakovosti, kar nam uspeva tudi z ustreznim izobraževanjem in stalnim motiviranjem. Rezultat tega so motivirani strokovnjaki v vsakem segmentu našega poslovnega procesa, ki lahko hitro in učinkovito rešujejo izzive naših naročnikov.

 Dsc1337

Piknik 2019

SKRB ZA ZADOVOLJSTVO IN RAZVOJ ZAPOSLENIH

Gabrijel Aluminium smo ljudje, zato so naši kadri ključni za uspeh podjetja in zadovoljstvo naših kupcev.

Naša vizija je postati eminentni dobavitelj avtomobilski industriji


POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJE Z OKOLJEM

 

Naš cilj je postati sinonim kakovosti na področju obdelave aluminija in dolgoročno oskrbovati naše kupce z izdelki najvišje kakovosti.

Kako skrbimo za kakovost?

KONTROLA VHODNEGA MATERIALA

KONTROLA POSTOPKA IZDELAVE

IZHODNA KONTROLA IZDELKOV

MEDNARODNI STANDARDI


Kako skrbimo za okolje?

Naša skrb za okolje je sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture podjetja. 

Uveljavljamo jo z načrtovanjem ravnanja z okoljem, spremljanjem in merjenjem ter takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanj od načel okoljske politike. 

Težimo k preprečevanju vseh vrst onesnaževanja ter s tem zmanjšujemo ogroženost okolja in negativen vpliv na zdravje ljudi. 

Kot zavezanci po direktivi IPPC imamo dodatno obveznost pri izpolnjevanju okoljevarstvenih zahtev. 

Standardi

Okolje

Čisto in zdravo okolje za vse ljudi

Sodelovanje z nami je varna odločitev, saj ne boste imeli strahu, da bi zaradi nespoštovanja okoljevarstvenih zahtev ostali brez dobavitelja. 

Hkrati pa boste imeli čisto vest, saj boste vedeli, da vaši izdelki ne obremenjujejo okolja.

Ne čakamo na boljši jutri. Z odgovornim delovanjem ustvarjamo pozitivne in okolju dolgoročno prijazne učinke že danes!

Evropski sklad za regionalni razvoj