5s

Začetek uvajanja metode 5S in Sistema Dnevnega Vodenja

Veselimo se, da lahko napovemo, da bo Gabrijel Aluminium v proizvodnji uvedel metodo 5S in Sistem Dnevnega Vodenja. Ti sistemi so dokazali, da povečujejo učinkovitost, produktivnost in skupno kakovost v proizvodnih operacijah.

Metoda 5S, ki pomeni ”seiri” – ločevati, ”seiton” – urejati, ”seiso” – čistiti, ”seiketsu” – standardizirati, ”shitsuke” – izvajati v praksi, se osredotoča na organizacijo in vzdrževanje čistega in učinkovitega delovnega prostora. Za vodjo 5S sistema je imenovan Robert Praznik, vodja oddelka kakovosti, ki bo odgovoren za uvajanje in vzdrževanje tega sistema v naši proizvodni enoti.

Uveden bo tudi Sistem Dnevnega Vodenja, ki se osredotoča na dnevno spremljanje in izboljševanje ključnih kazalnikov uspešnosti. Za vodjo sistema je imenovan Matej Kostanjevec, vodja oddelka logistike, ki bo tesno sodeloval z vsemi zaposlenimi, da zagotovi njegovo uspešnost.

Evropski sklad za regionalni razvoj